BRONIEWSKI na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi