Inscenizacyjna brawura w idealnych proporcjach - o PORTRECIE DAMY na łamach Didaskaliów