MACIEJ HÜBNER. Plakaty z sześćdziesięciolecia 1956 - 2016