ZACZAROWANA KRÓLEWNA w podwójnej wersji językowej / ЗАЧАРОВАНА КОРОЛІВНА в двомовній версії

ZACZAROWANA KRÓLEWNA w podwójnej wersji językowej / ЗАЧАРОВАНА КОРОЛІВНА в двомовній версії

Serdecznie zapraszamy na ZACZAROWANĄ KRÓLEWNĘ Artura Oppmana w reżyserii Michała Derlatki w polskiej i ukraińskiej wersji językowej. Przedstawienie zostanie zaprezentowane w niedzielę, 2 kwietnia o godzinie 13.00 na Scenie Kameralnej w Sopocie.

Dla Gości z Ukrainy przygotowaliśmy pulę bezpłatnych zaproszeń na ZACZAROWANĄ KRÓLEWNĘ i inne spektakle z repertuaru Teatru Wybrzeże.

O SPEKTAKLU

Historia stara jak świat: Królewna kłuje się w palec wrzecionem. Dopełnia się klątwa złej wiedźmy. Królestwo pogrąża się w letargu, dwór zapada w sen a zamkowe mury porastają gęste krzewy dzikich róż. Każdy, kto zbliży się do zamku ginie w niewyjaśnionych okolicznościach (niektórzy twierdzą, że nie bez udziału podstępnych pułapek i wrednych zaklęć niejakiej Huli Babuli). Czy kiedyś w końcu zjawi się śmiałek zdolny oprzeć się czarom wiedźmy i pocałunkiem przerwie stuletni sen? Zło dołoży wszelkich starań, by zniweczyć wysiłki pretendentów do ręki królewny. A ma po temu bogate środki: dzikie bestie, leśne smoki, księżycowe krasnoludki... Ale i Dobro nie będzie stało z założonymi rękami czekając na upragniony Happy End. Zaklęty Kot i królewski sługa, Palipieca, nie odstąpią ni na krok bohatera o imieniu Staszek w jego trudach. Odwaga, spryt i wrażliwe serce będą im orężem. Droga śmiałka do upragnionego celu, jak to w bajkach bywa, będzie kręta i wyboista. Wieść będzie przez mroczne gęstwiny puszczy Huli Babuli, szemrane zaułki krakowskiego rynku, aż po odległe kratery srebrnego globu...

„Michał Derlatka świetnie wkomponował bajkę Artura Oppmana i jej archaiczne już słownictwo we współczesną, błyskotliwą, bardzo dynamiczną inscenizację. [...] Spektakl Michała Derlatki ma rozmach i finezję, pełen jest pomysłowych rozwiązań scenicznych, ale zachowuje też wymiar zabawy formą i grą aktorską.[...] Teatr Wybrzeże ma więc kolejną po ARABELI sprzed kilku lat doskonałą, dynamiczną bajkę, która porywa młodych widzów.”

Łukasz Rudziński, Trójmiasto.pl

Zespół Aktorski spektaklu otrzymał Nagrodę 45. Opolskich Konfrontacji Teatralnych „za uruchomienie mechanizmu zabawy”.

Artur Oppman
ZACZAROWANA KRÓLEWNA
Adaptacja i reżyseria: Michał Derlatka
Scenografia i kostiumy: Michał Dracz
Udźwiękowienie: Joanna Sówka-Sowińska
Ruch sceniczny: Wioleta Fiuk
Asystent reżysera: Maciej Konopiński
Inspicjent: Jerzy Kosiła
Sufler: Weronika Mathes

W spektaklu występują: Monika Chomicka-Szymaniak (Królowa, Twardowska, Wąż, Płowa Łapka, Gwiazda Poranna, Stara Baba, Pijak, Kosmiczny Krasnoludek, Chochlik), Katarzyna Borkowska (Królewna, Wiewiórka, Szarak, Królewic, Piernikarka, Chochlik), Małgorzata Oracz (Hulababula, Dobrotka, Migdalina, Gwiazda Wieczorna, Pijak, Kosmiczny krasnoludek, Chochlik, Przekupka Krakowska), Jerzy Gorzko (Lirnik, Twardowski, Sowizdrzał, Dziadek Kościany, Długi Ogon, Smok, Pisarz), Michał Jaros (Kot i Pieszczotek), Maciej Konopiński (Palipieca), Piotr Łukawski (Król, Rycerz, Dworzanin, Chłop, Wilk, Walek, Pająk), Marcin Miodek (Organista, Dworzanin, Niedźwiedź, Kosmyczek, Bziczek, Szarlatan, Żak, Chochlik), Jakub Nosiadek (Staszek, Dworzanin, Migdal, Kuglarz, Doktor, Żak, Chochlik).

Premiera: 9 lutego 2019 roku w Starej Aptece
Czas: 1 godzina 45 minut (jedna przerwa)

Spektakl zalecany dla widzów od szóstego roku życia.

ЗАЧАРОВАНА КОРОЛІВНА в двомовній версії

Щиро запрошуємо на ЗАЧАРОВАНУ КОРОЛІВНУ Артура Оппмана в режисерії Міхала Дерлаткі польською і українською. Спектакль буде показаний в неділю, 2 квітня о 13:00 на Камерній Сцені в Сопоті.

Для Гостей з України ми підготували пулю безкоштовних запрошень на ЗАЧАРОВАНУ КОРОЛІВНУ і інші спектаклі з репертуару Театру Вибжеже.

ПРО СПЕКТАКЛЬ

Історія стара як світ: Принцеса вколює палець веретеном. Справджується прокляття злої чаклунки. Королівство занурюється в летаргічний сон, двір засинає, а замкові стіни заростають густими кущами диких троянд. Кожен, хто наблизиться до замку, зникає в невідомих обставинах ( дехто стверджує, що не без участі підступних пасток і заклять небезвідомої Гулі Бабулі). Чи колись нарешті з’явиться сміливець, здатний протистояти відьомським чарам і перерве поцілунком віковий сон? Зло докладе усіляких зусиль, щоб знецінити старання претендентів на руку королівни. А має для цього великий спектр інструментів: дикі чудовиська, лісні дракони, місячні гноми… Але ж і Добро не стоятиме зі складеними руками, чекаючи на омріяний Хеппі Енд. Зачарований Кіт і королівський слуга, Палипічка, ні на крок не відійдуть від героя на ім’я Стасик в його стараннях. Сміливість, спритність, і добре серце будуть їхньою зброєю. Тернистий шлях до омріяної цілі, як це в казках буває, буде непростий і з випробуваннями. Вестиме через морок густої хащі Гулі Бабулі, похмурі провулки краківського ринку, аж до віддалених кратерів срібної кулі…

„Міхал Дерлатка чудово ввів казку Артура Оппмана і її вже архаїчну лексику в сучасну, яскраву, дуже динамічну інсценізацію. […] Спектакль Міхала Дерлатки має розмах і конкретику, він повний розумних сценічних рішень, але водночас він зберігає вимір забави формою і акторською грою. […] Отже, Театр Вибжеже має наступну після АРАБЕЛИ кількарічної давнини прекрасну, динамічну казку, яка захоплює молодих глядачів.»

Лукаш Руджінські, Trójmiasto.pl

Акторський склад спектаклю отримав Нагороду 45. Опольських Театральних Конфронтацій «за активацію механізму гри».

Артур Оппман
ЗАЧАРОВАНА КОРОЛІВНА
Адаптація і режисура: Міхал Дерлатка
Декорації і костюми: Міхал Драч
Звук: Йоанна Сувка-Совінська
Хореографія: Віолетта Фюк
Асистент режисера: Мачєй Конопінські
Інспіцієнт: Єжи Кошіла
Суфлер: Вероніка Матес

В спектаклі грають: Моніка Хоміцка-Шиманяк (Kоролева, Твардовська, Вуж, Плова Лапка, Ранішня Зірка, Стара Баба, Пияк, Космічний Гном, Хохлик), Катажина Борковська (Королівна, Білка, Шарак, Королевич, Пряничниця, Хохлик), Малгожата Орач (Гуля Бабуля, Добротка, Мигдалина, Вечірня Зоря, Пияк, Космічний Гном, Хохлик, Краківська Перекупка), Єжи Гожко (Лірник, Твардовський, Блазень, Кощей, Довгий Хвіст, Дракон, Письменник), Міхал Ярос (Кіт і Ластун), Мачєй Конопінські (Палипіч), Пьотр Лукавські (Король, Лицар, Дворянин, Холоп, Вовк, Валек, Павук), Mарчін Мьодек (Oрганіст, Дворянин, Ведмідь, Пасемко, Шарлатан, Жак, Хохлик), Якуб Ношядек(Стасик, Дворянин, Мигдаль, Кукловод, Лікар, Жак, Хохлик).

Прем’єра: 9 лютого 2019 року в Старій Аптеці
Час: 1 година 45 хвилин (одна перерва)

Спектакль рекомендовано для глядачів від шостого року життя.