Dostępność

 

Koordynatorami dostępności w Teatrze Wybrzeże są:

Anna Augustyniak e-mail: anna.augustyniak@teatrwybrzeze.pl, tel. 502 756 973

Weronika Łucyk e-mail: weronika.lucyk@teatrwybrzeze.pl, tel. 519 155 950

Z kasą biletową skontaktować można się pod numerem tel. 519 155 636

Bardzo prosimy osoby poruszające się na wózkach o zgłoszenie swojego przybycia w kasie biletowej w celu zarezerwowania odpowiedniego miejsca na widowni.

Tekst deklaracji dostępności do pobrania KLIKNIJ TUTAJ

 

DOSTĘPNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH SCEN TEATRU WYBRZEŻE

 

DUŻA SCENA

Adres, dojazd

Gdańsk, ul. Św. Ducha 2 wejście od Targu Węglowego

SKM

stacja GDAŃSK GŁÓWNY lub GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE

ZTM

przystanek BRAMA WYŻYNNA
Tramwaje: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 63
Autobusy: 106, 108, 111, 112, 118, 123,131, 138,151,154,178, 186,189, 200, 207, 210, 232, 256, 606
przystanek HUCISKO
Tramwaje: 10, 12
Autobusy: 115, 130, 167, 184

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU

Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu. Drzwi są szklane, rozsuwają się automatycznie. Brak progu. Na wprost od wejścia znajduje się szatnia. Lada znajduje się na wysokości 95 cm. Nie ma progów ani schodów do pokonania na drodze do toalety i na widownię (wjazd wózkiem na widownię możliwy jest tylko na parterze). Dostępna toaleta znajduje się po lewej stronie od wejścia. Toaleta wyposażona w system awaryjny.

Pierwszy rząd widowni znajduje się na poziomie terenu. Możemy gościć jednocześnie 4 osoby poruszające się na wózku w pierwszym rzędzie (po obu skrajach widowni możemy wykręcić w sumie 6 foteli o szerokości:….). Do wyższych rzędów widowni prowadzą schody. W ścianie po obu stronach widowni znajdują się poręcze. Osoby poruszające się na wózku prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego przybycia w kasach biletowych w celu rezerwacji dostępnego miejsca.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH

Wejście do budynku znajduje się przy ul. Targ Węglowy. Na wejście składają się trzy pary rozsuwanych automatycznie drzwi. Nie ma ścieżek naprowadzających, planu tyflograficznego ani oznaczeń braillowskich. Na wprost od wejścia znajduje się szatnia. Lada znajduje się na wysokości 95 cm. Dostępna dla osób poruszających się na wózkach toaleta znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalej znajdują się toalety damskie, a na końcu wejście na widownię. Toalety męskie mieszczą się po prawej stronie od wejścia, po tej stronie na końcu również znajduje się wejście na widownię. Nie ma progów ani schodów do pokonania na drodze do toalety i na widownię. Po prawej stronie od wejścia, przed toaletą męską jest winda, która zawiezie nas na I piętro foyer – tam znajduje się bar oraz wejścia na widownię z góry po obu stronach widowni. Windą można wjechać również na łącznik ze Starą Apteką i Malarnią (2 piętro). Na I piętro prowadzą również kręcone schody z poręczami po obu stronach, znajdują się po lewej stronie od wejścia. Z poziomu I piętra foyer na łącznik ze Starą Apteką można wejść również schodami.

Wybrane spektakle grane są z audiodeskrypcją, prosimy o kontakt z kasą biletową w celu uzyskania informacji o tych wydarzeniach. Kasa biletowa mieści się w tym samym budynku, wejście do niej znajduje się na zewnątrz budynku, po lewej stronie, nieco w głębi w stosunku do wejścia głównego.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB GŁUCHYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH

Na Dużej Scenie nie ma pętli indukcyjnej. Spektakle nie są opatrzone napisami. Wybrane spektakle prezentowane są z tłumaczeniem na Polski Język Migowy, prosimy o kontakt z kasą biletową w celu uzyskania informacji o tych wydarzeniach. Kasa biletowa mieści się w tym samym budynku, wejście do niej znajduje się na zewnątrz po lewej stronie, nieco w głębi w stosunku do wejścia głównego. Z kasjerami można porozumiewać się pisemnie, nie są przeszkoleni w zakresie Polskiego Języka Migowego. Rezerwacji można dokonywać mailowo lub telefonicznie przez sms.

SCENA STARA APTEKA

Adres, dojazd

Gdańsk, ul. Teatralna 2, dojście od ul. Św. Ducha lub Targu Węglowego, dojazd taki jak na Dużą Scenę

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU

Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu. Drzwi są szklane, otwiera się lewa połówka. Są ciężkie, możliwe że osobie na wózku będzie potrzebna pomoc osoby towarzyszącej lub pracownika kasy biletowej/obsługi widowni. Jedno skrzydło ma ok. 94 cm szerokości. Próg jest niewielki, ma ok 3 cm. Po lewej stronie od wejścia znajduje się szatnia. Kamienna lada znajduje się na wysokości 95 cm. Nie ma progów ani schodów do pokonania na drodze do toalety i na widownię. Dostępna toaleta znajduje się za szatnią po lewej stronie. Toaleta wyposażona w system awaryjny.

Po wejściu na widownię podłoga lekko wznosi się. Ostatni rząd widowni znajduje się na poziomie terenu. Możemy gościć tylko 1 osobę poruszającą się na wózku, miejsce jest za ostatnim rzędem widowni (widownia ma 8 rzędów). Do niższych rzędów widowni prowadzą schody w dół. Nie ma barierki. Osoby poruszające się na wózku prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego przybycia w kasach biletowych w celu rezerwacji miejsca.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH

Wejście do budynku znajduje się przy ul. Teatralnej w połowie jej długości, po lewej stronie idąc od strony ul. Św. Ducha. Drzwi są szklane, otwiera się lewa połówka. Są ciężkie, otwierają się do siebie. Do toalet, szatni, widowni i windy prowadzą ścieżki naprowadzające. Po lewej stronie od wejścia znajduje się szatnia. Kamienna lada znajduje się na wysokości 95 cm. Nie ma progów ani schodów do pokonania na drodze do toalety i na widownię. Dostępna dla osób poruszających się na wózkach toaleta znajduje się za szatnią po lewej stronie. Dalej na wprost znajdują się toalety damska i męska, nie prowadzą do niej ścieżki (te kończą się na wysokości windy). Winda jest przeszklona, znajduje się na wprost od wejścia. Po prawej od windy zaczynają się schody prowadzące na górne foyer i Scenę Malarnia. W teatrze istnieje oznakowanie w druku braillowskim pomieszczeń – wejścia na widownię oraz toalet.

Po wejściu na widownię Starej Apteki podłoga lekko wznosi się. Ostatni rząd widowni znajduje się na poziomie terenu. Do niższych rzędów widowni prowadzą schody w dół. Nie ma barierki.

Wybrane spektakle grane są z audiodeskrypcją, prosimy o kontakt z kasą biletową w celu uzyskania informacji o tych wydarzeniach. Kasa biletowa mieści się w budynku Dużej Sceny, wejście do niej znajduje się na zewnątrz po lewej stronie, nieco w głębi w stosunku do wejścia głównego.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB GŁUCHYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH

Na Starej Aptece nie ma pętli indukcyjnej. Spektakle nie są opatrzone napisami. Wybrane spektakle prezentowane są z tłumaczeniem na Polski Język Migowy, prosimy o kontakt z kasą biletową w celu uzyskania informacji o tych wydarzeniach. Kasa biletowa mieści się w budynku Dużej Sceny, wejście do niej znajduje się na zewnątrz po lewej stronie, nieco w głębi w stosunku do wejścia głównego. Z kasjerami można porozumiewać się pisemnie, nie są przeszkoleni w zakresie Polskiego Języka Migowego. Rezerwacji można dokonywać mailowo lub telefonicznie przez sms.

 

SCENA MALARNIA

 

Wejście na Scenę Malarnia znajduje się na I piętrze budynku Starej Apteki.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU

Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu. Drzwi są szklane, otwiera się lewa połówka. Są ciężkie, możliwe że osobie na wózku będzie potrzebna pomoc osoby towarzyszącej lub pracownika kasy biletowej/obsługi widowni. Jedno skrzydło ma ok. 94 cm szerokości. Próg jest niewielki, ma ok 3 cm. Po lewej stronie od wejścia znajduje się szatnia. Kamienna lada znajduje się na wysokości 95 cm. Nie ma progów ani schodów do pokonania na drodze do toalety. Dostępna toaleta znajduje się za szatnią po lewej stronie. Toaleta wyposażona w system awaryjny.

Na foyer I piętra prowadzą schody oraz winda.

Na górnym foyer po wyjściu z windy po prawej stronie znajduje się wejście na Scenę Malarnia. Na tej scenie możemy gościć jednocześnie 4 osoby poruszające się na wózku, w I rzędzie po wyjęciu krzeseł z widowni. Do wyższych rzędów prowadzą schody. Nie ma barierki. Osoby poruszające się na wózku prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego przybycia w kasach biletowych w celu rezerwacji miejsca.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH

Wejście do budynku znajduje się przy ul. Teatralnej w połowie jej długości, po lewej stronie idąc od strony ul. Św. Ducha. Drzwi są szklane, otwiera się lewa połówka. Są ciężkie, otwierają się do siebie. Do toalet, szatni, widowni i windy prowadzą ścieżki naprowadzające. Po lewej stronie od wejścia znajduje się szatnia i tymczasowa kasa biletowa. Kamienna lada znajduje się na wysokości 95 cm. Nie ma progów ani schodów do pokonania na drodze do toalety. Dostępna dla osób poruszających się na wózkach toaleta znajduje się za szatnią po lewej stronie. Dalej na wprost znajdują się toalety damska i męska, nie prowadzą do niej ścieżki (te kończą się na wysokości windy). Winda jest przeszklona, znajduje się na wprost od wejścia, jest wyposażona w komunikaty głosowe. Po prawej od windy zaczynają się schody prowadzące na górne foyer i Scenę Malarnia. Po wyjściu z windy na I piętrze ścieżki naprowadzające kierują na prawo w stronę wejścia na widownię oraz na lewo w stronę przeszklonego foyer. I rząd widowni znajduje się na poziomie terenu. Do wyższych rzędów prowadzą schody, nie ma barierki.

W teatrze istnieje oznakowanie w druku braillowskim pomieszczeń – wejścia na widownię oraz toalet.

Wybrane spektakle grane są z audiodeskrypcją, prosimy o kontakt z kasą biletową w celu uzyskania informacji o tych wydarzeniach. Kasa biletowa mieści się w tym samym budynku, wejście do niej znajduje się na zewnątrz po lewej stronie, nieco w głębi w stosunku do wejścia głównego.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB GŁUCHYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH

Na Scenie Malarnia nie ma pętli indukcyjnej. Spektakle nie są opatrzone napisami. Wybrane spektakle prezentowane są z tłumaczeniem na Polski Język Migowy, prosimy o kontakt z kasą biletową w celu uzyskania informacji o tych wydarzeniach. Kasa biletowa mieści się w budynku Dużej Sceny, wejście do niej znajduje się na zewnątrz po lewej stronie, nieco w głębi w stosunku do wejścia głównego. Z kasjerami można porozumiewać się pisemnie, nie są przeszkoleni w zakresie Polskiego Języka Migowego. Rezerwacji można dokonywać mailowo lub przez sms.

 

SCENA KAMERALNA

 

Adres, dojazd

ul. Bohaterów Monte Cassino 30

Dojazd: SKM Sopot

ZTM

przystanek Bohaterów Monte Cassino

Autobusy: 21, 31, 181 185, 187, 700, 710, S, N1

Brak parkingu dla widzów

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU

Wejście do budynku oraz I rząd widowni znajdują się na poziomie terenu. Drzwi do budynku otwierają się same po pociągnięciu za klamkę do siebie. Na tej scenie możemy gościć jednocześnie 4 osoby poruszające się na wózku, w I rzędzie po wyjęciu krzeseł z widowni. Dostępna toaleta znajduje się na poziomie terenu na lewo od wejścia na widownię. Osoby poruszające się na wózku prosimy o wcześniejsze zgłoszenie wizyty w teatrze w celu rezerwacji odpowiedniego miejsca na widowni.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH

Wejście znajduje się mniej więcej w połowie długości ul. Bohaterów Monte Cassino, po prawej stronie idąc w kierunku sopockiego molo. Drzwi do budynku otwierają się same po pociągnięciu za klamkę do siebie. Są szklane, przezroczyste. Po prawej stronie zaraz po wejściu do budynku na ścianie znajduje się plan tyflograficzny. Brak ścieżek naprowadzających i pól uwagi. Podłoga jest białą, lekko pochyła, idąc w kierunku widowni na wprost teren podnosi się. Po lewej stronie od wejścia znajduje się kasa biletowa oddzielona kontuarem, kawałek dalej lada szatni.. Dalej po lewej znajdują się miejsca siedzące oraz schody w dół do toalet, schody w górę na górne foyer (więcej miejsc siedzących). Na lewo od wejścia na widownię znajduje się dostępna toaleta, wejście na poziomie terenu. Na widowni zwykle są schody z podestów, brak barierki, tylko I rząd jest na poziomie terenu. W teatrze istnieje oznakowanie w druku braillowskim pomieszczeń – wejścia na widownię oraz toalet, przejścia służbowego.

Wybrane spektakle grane są z audiodeskrypcją, prosimy o kontakt z kasą biletową w celu uzyskania informacji o tych wydarzeniach. Kasa biletowa znajduje się lekko na lewo po wejściu do budynku. Jest oddzielona kontuarem. Przy biurku znajduje się krzesło.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB GŁUCHYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH

Na Scenie Kameralnej nie ma pętli indukcyjnej. Spektakle nie są opatrzone napisami. Wybrane spektakle prezentowane są z tłumaczeniem na Polski Język Migowy, prosimy o kontakt z kasą biletową w celu uzyskania informacji o tych wydarzeniach. Kasa jest w budynku, od razu przy wejściu. Z kasjerami można porozumiewać się pisemnie, nie są przeszkoleni w zakresie Polskiego Języka Migowego. Rezerwacji można dokonywać mailowo lub telefonicznie przez sms.

 

SYSTEMY ALARMOWE

 

Oświetlenie w przestrzeniach komunikacyjnych części teatru może być zbyt słabe dla osób z dysfunkcjami wzroku. System alarmowy ma wyłącznie formę dźwiękową bez sygnałów wizualnych, w związku z czym sygnał nie będzie ostrzegał osób niesłyszących. Zespół obsługi widowni zapewni bezpieczną ewakuację w przypadku alarmu.

 

DOSTĘPNOŚĆ OFERTY EDUKACYJNEJ

 

Teatr Wybrzeże oferuje warsztaty teatralne na zamówienie dla osób z  niepełnosprawnością słuchu, wzroku lub niepełnosprawnością intelektualną. Informacji na ten temat udziela Weronika Łucyk, specjalistka ds. edukacji, e-mail: weronika.lucyk@teatrwybrzeze.pl, tel. 519 155 950

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

 

Teatr Wybrzeże zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.teatrwybrzeze.pl  (i jej poddomen) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Teatr Wybrzeże przeprowadził audyt dostępności cyfrowej strony internetowej, który wykonała Fundacja Widzialni. Serwis spełnia wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA w 45,9%. Szczegółowy opis zakresu dostępności strony oraz wytyczne zawarto w dokumentacji dostępnej u Weroniki Łucyk, koordynatora dostępności, e-mail: weronika.lucyk@teatrwybrzeze.pl, tel. 519 155 950.

Teatr Wybrzeże posiada platformę VOD pod adresem vod.teatrwybrzeze.pl spełniającą wytyczne WCAG 2.0. W dostępnych zbiorach znajdują się bezterminowo darmowe materiały z napisami, audiodeskrypcją oraz z tłumaczeniem na język migowy. Dostępne pozycje to Kulisy Wybrzeża, 12 odcinków zwiedzania teatru z tłumaczeniem na język migowy oraz Szybki Kurs Dykcji, 8 odcinków instruktażowych z polskimi napisami oraz audiodeskrypcją.

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej przez osoby z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu, a także w celu zasięgnięcia informacji o dostępności oferty artystycznej prosimy o kontakt.

Z sekretariatem Teatru Wybrzeże można kontaktować się dzwoniąc na numer telefonu tel. 58 301 18 36 i pod adresem e-mail sekretariat@teatrwybrzeze.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.