Dostępność

Adres, dojazd do teatru

Teatr Wybrzeże posiada siedzibę w Gdańsku oraz w Sopocie. Duża Scena i Czarna Sala znajdują się w Gdańsku w budynku głównym (Św. Ducha 2, wejście od Targu Węglowego), który obecnie jest w remoncie. Scena Malarnia oraz Stara Apteka znajdują się obok, w budynku Starej Apteki (wejście od strony ulicy Teatralnej).

Dojazd:

SKM, przystanek Gdańsk Główny lub Gdańsk Śródmieście

Komunikacja miejska

Przystanek Brama Wyżynna
Tramwaje: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 63
Autobusy: 106, 108, 111, 112, 118, 123,131, 138,151,154,178, 186,189, 200, 207, 210, 232, 256, 606
Przystanek Hucisko
Tramwaje: 10, 12
Autobusy: 115, 130, 167, 184

Scena Kameralna w Sopocie znajduje się przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30.

Dojazd: SKM, Sopot

Autobusy: 21, 31, 181 185, 187, 700, 710, S, N1 przystanek Bohaterów Monte Cassino

Opis dostępności architektonicznej poszczególnych scen

Scena Kameralna

Scena Kameralna znajduje się w połowie długości ul. Bohaterów Monte Cassino, po prawej stronie idąc w kierunku sopockiego molo. Dojście z dworca PKP i SKM zajmuje spacerem około 7 minut.

Wejście do budynku i na widownię znajduje się na poziomie terenu, jednak podłoga na foyer jest lekko pochyła – teren od wejścia do budynku do wejścia na widownię lekko opada w dół. Mamy możliwość wyjęcia krzeseł z widowni. Na tej scenie możemy gościć jednocześnie 4 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Osoby poruszające się na wózku proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swojego przybycia w kasach biletowych, tak byśmy mogli zapewnić jak najlepsze miejsce na widowni. Toaleta znajduje się na poziomie terenu, po lewej stronie od wejścia na widownię.

Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się plan tyflograficzny obejmujący przestrzeń foyer, widowni i sceny. Umieszczony jest na ścianie na wysokości 110cm. Plan tyflograficzny wyposażony jest w beacony aplikacji Your Way i NFC.

Stara Apteka

Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu. Drzwi są szklane, dwuskrzydłowe. Jedno skrzydło ma ok. 94 cm szerokości. Jedno skrzydło ma ok. 94 cm szerokości. Po lewej stronie znajduje się szatnia i kasa biletowa. Kamienna lada znajduje się na wysokości 95 cm. Po prawej stronie od wejścia znajduje się pochylnia prowadząca do wejścia na widownię. Nie ma progów ani schodów do pokonania. Ze względu na brak poręczy na krótkim odcinku foyer, gdzie jeszcze nie ma wypłaszczenia – zespół bileterski służy pomocą przy poruszaniu się. Pochylnia ma niewielkie nachylenie. Ostatni rząd widowni znajduje się na poziomie terenu. Możemy gościć 1 osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Osoby poruszające się na wózku proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swojego przybycia w kasach biletowych.

Na wprost od wejścia znajduje się przeszklona winda i schody w górę. Między szatnią a widną znajduje się przejście prowadzące w głąb do toalety damskiej i męskiej. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się po lewej, obok szatni, na wysokości windy. Wszystkie toalety znajdują się na poziomie terenu. Na terenie całego budynku znajdują się ścieżki dotykowe.

Scena Malarnia

Wejście na Scenę Malarnia znajduje się na I piętrze budynku Starej Apteki. Wejście do Starej Apteki znajduje się na poziomie terenu. Drzwi są szklane, dwuskrzydłowe. Po lewej stronie znajduje się szatnia i kasa biletowa. Kamienna lada znajduje się na wysokości 95 cm. Na wprost od wejścia znajdują się schody w górę i winda z komunikatami głosowymi, która umożliwia komunikację między poziomami. Wejście na widownię znajduje się po prawej stronie od windy i schodów. Mamy możliwość wyjęcia krzeseł z widowni. Możemy gościć jednocześnie 4 osoby poruszające się na wózkach. Osoby poruszające się na wózku proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swojego przybycia w kasach biletowych.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze obok szatni, na wysokości windy. Wszystkie toalety znajdują się na poziomie terenu. Na terenie całego budynku znajdują się ścieżki dotykowe.

Duża Scena i Czarna Sala są w trakcie remontu. Informacje o dostępności pojawią się po ukończeniu prac.

Kasa biletowa

Kasa biletowa znajduje się obecnie w budynku Starej Apteki w Gdańsku. Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu. Drzwi są szklane, dwuskrzydłowe. Jedno skrzydło ma ok. 94 cm szerokości. Po lewej stronie znajduje się kasa biletowa. Kamienna lada znajduje się na wysokości 95 cm. Kasa biletowa w Sopocie jest nieczynna z powodu remontu.

Dostępność oferty artystycznej

Teatr okazjonalnie oferuje spektakle z tłumaczeniem na język migowy i audiodeskrypcją. Informacje na ten temat pojawiają się na naszej stronie Teatru Wybrzeże oraz w mediach społecznościowych. Informacje można też bezpośrednio otrzymać zgłaszając się do Anny Augustyniak, koordynatorki dostępności adres poczty elektronicznej anna.augustyniak@teatrwybrzeze.pl, telefon 502756973. Na wszystkie sceny można wejść z psem asystującym. Teatr posiada system odbiorników umożliwiających tłumaczenie symultaniczne, bądź odbiór czytanej audiodeskrypcji. W teatrze obowiązują preferencyjne ceny biletów, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc w kasach biletowych.

Dostępność oferty edukacyjnej

Teatr Wybrzeże oferuje warsztaty teatralne na zamówienie dla osób z niepełnosprawnością słuchu, wzroku lub niepełnosprawnością intelektualną. Informacji na ten temat udziela Weronika Łucyk, specjalistka ds. edukacji i koordynatorka dostępności, adres poczty elektronicznej weronika.lucyk@teatrwybrzeze.pl, tel. 519 155 950

Ze względu na remont Dużej Sceny i pandemię COVID-19 obecnie nie prowadzimy zwiedzania teatru od kulis.

Dostępność cyfrowa

Teatr Wybrzeże zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.teatrwybrzeze.pl (i jej poddomen) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Teatr Wybrzeże przeprowadził audyt dostępności cyfrowej strony internetowej, który wykonała Fundacja Widzialni. Serwis spełnia wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA w 45,9%. Szczegółowy opis zakresu dostępności strony oraz wytyczne zawarto w dokumentacji dostępnej u Weroniki Łucyk, koordynatora dostępności adres poczty elektronicznej weronika.lucyk@teatrwybrzeze.pl, tel. 519 155 950. Teatr Wybrzeże planuje wprowadzić opisy grafik w galeriach spektakli do końca 2021 roku.

Teatr Wybrzeże posiada platformę VOD pod adresem vod.teatrwybrzeze.pl spełniającą wytyczne WCAG 2.0. W dostępnych zbiorach znajdują się bezterminowo darmowe materiały z napisami, audiodeskrypcją oraz z tłumaczeniem na język migowy. Dostępne pozycje to Kulisy Wybrzeża, 12 odcinków zwiedzania teatru z tłumaczeniem na język migowy oraz Szybki Kurs Dykcji, 8 odcinków instruktażowych z polskimi napisami oraz audiodeskrypcją.

Dostępność archiwum

Archiwum Teatru Wybrzeże jest w trakcie remontu i jest niedostępne dla interesantów, część zbiorów jest nieodstępna, część można zamówić po wcześniejszej konsultacji. Informacji i pomocy udziela Weronika Łucyk, adres poczty elektronicznej weronika.lucyk@teatrwybrzeze.pl, tel. 519 155 950.

Oświetlenie i systemy alarmowe

Oświetlenie w przestrzeniach komunikacyjnych części teatru może być zbyt słabe dla osób z dysfunkcjami wzoru. System alarmowy ma wyłącznie formę dźwiękową bez sygnałów wizualnych, w związku z czym sygnał nie będzie ostrzegał osób niesłyszących. W teatrze istnieje oznakowanie w druku braillowskim najważniejszych dla widzów elementów – wejścia na widownię oraz toalet. Zespół bileterski służy pomocą.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej przez osoby z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu, a także w celu zasięgnięcia informacji o dostępności oferty artystycznej prosimy o kontakt.

Koordynatorami dostępności w Teatrze Wybrzeże są: Anna Augustyniak, adres poczty elektronicznej anna.augustyniak@teatrwybrzeze.pl, telefon 502756973 oraz Weronika Łucyk, adres poczty elektronicznej weronika.lucyk@teatrwybrzeze.pl, tel. 519 155 950

Z kasą skontaktować można się też pod numerem tel. 519 155 636/

Z sekretariatem Teatru Wybrzeże można kontaktować się dzwoniąc na numer telefonu tel. 58 301 18 36 i pod adresem e-mail sekretariat@teatrwybrzeze.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Tekst deklaracji dostępności mogą Państwo pobrać tutaj.