Ryszard KAJA PÓŁ POLSKI część II

Ryszard Kaja, znany, popularny, ceniony i uznany malarz i scenograf od kilkunastu – a może i kilku więcej – lat intensywnie i efektywnie oddał swój niepospolity talent również i sztuce plakatu. Jego prace towarzyszyły głównie licznym premierom operowym, baletowym i teatralnym na scenach całego kraju. Zdobywały nagrody, trafiały do prestiżowych galerii i kolekcji, z ulicznych słupów cieszyły oczy przechodniów. I przed sześciu laty, zrazu jakby nieśmiele, a z czasem z przytupem i fantazją, rozpędził machinę, która nie miała precedensu nie tylko w Polsce ale i chyba w świecie całym. Postanowił namalować i zamalować naszą Ojczyznę. Stworzył serię PLAKAT-POLSKA, wydawaną regularnie przez Wrocławską Galerię Polskiego Plakatu, a dowodzoną przez plakato-maniaka Krzysztofa Marcinkiewicza. Blisko sto pięćdziesiąt dotychczasowych prac portretuje wielkie obszary i miasta, a także i najmniejsze zakątki i wstydliwe zadupia naszego kraju. Ryszard Kaja tkliwie i z czułością, czasami z sarkazmem i ironią, zawsze z maestrią, znajomością rzeczy i chyba z miłością zabiera nas w wędrówkę po ojczystej ziemi, po jej dumnych symbolach i wstydliwych zakamarkach, po Jej historii i kulturze, po jej wzlotach i upadkach. Bezprecedensowy, nie tylko w wąskiej szufladce ‘plakat turystyczny’, charakter tego monumentalnego przedsięwzięcia jednego szalonego artysty wspieranego przez wyrozumiałego wydawcę wart jest najwyższego uznania i zaszczytów.