TEATR WYBRZEŻE 1946-2016.TWÓRCY

Premierze WIŚNIOWEGO SADU towarzyszyło otwarcie wystawy TEATR WYBRZEŻE 1946-2016.TWÓRCY. Poświęciliśmy ją aktorom, reżyserom, scenografom, którzy szczególnie zapisali się w historii naszego teatru, poczynając od roku 1946, od Iwo Galla i wychowanków Jego Studium Dramatycznego. Już wtedy debiutowali na naszych scenach Barbara Krafftówna i Bronisław Pawlik, niebawem tutaj właśnie rozpoczynali swe kariery Kalina Jędrusik, Zbigniew Cybulski, Leszek Herdegen, Bogumił Kobiela, Stanisław Michalski, chwilę potem wszyscy podziwiali debiutujących Elżbietę Kępińską i Władysława Kowalskiego, tutaj teatralnie zaczynali Andrzej Wajda i Jerzy Goliński, rozwijali skrzydła Zygmunt Hübner, Marek Okopiński i Stanisław Hebanowski, z Wybrzeżem prawie całe swoje twórcze życie związali Marian Kołodziej i Andrzej Głowiński – im wszystkim i ich następcom, artystom ważnym, lubianym i kochanym naszą wystawę poświęcamy,