Inwestycje

MODERNIZACJA BUDYNKU SCENY KAMERALNEJ

Trwają prace budowlane mające na celu modernizację budynku Sceny Kameralnej w Sopocie. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa parametrów użytkowych budynku poprzez wprowadzenie bardziej funkcjonalnego układu przestrzeni holu wejściowego, foyer oraz szatni, likwidację barier architektonicznych, modernizację kieszeni scenicznej, a także poprawę bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Scena Kameralna im. Joanny Bogackiej usytuowana jest w pochodzącej z początku XX wieku i gruntownie przebudowanej w latach 2009-2010 kamienicy przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30. Dysponuje ruchomą sceną o powierzchni 250 m² oraz przystosowaną dla osób niepełnosprawnych widownią na 145 miejsc. Budynek Sceny, jako obiekt stosunkowo nowy, jest w dobrym stanie technicznym, jednakże, po dziesięciu latach intensywnej eksploatacji, niezbędne okazało się wykonanie prac poprawiających funkcjonalność obiektu i lepsze dostosowanie do potrzeb widzów, w tym osób z niepełnosprawnością.

Ze względu na dostępność finansowania zakres robót został podzielony na etapy. Pierwszy etap przedsięwzięcia zrealizowano w 2020 roku. Wykonano wówczas prace rozbiórkowe i demontaże, a także roboty konstrukcyjne – wykonano nowy układ funkcjonalny, nowe schody oraz posadzki. Obecnie trwa realizacja drugiego etapu, obejmującego wykonanie prac wykończeniowych, modernizację kieszeni scenicznej, odnowienie deski na scenie a także dostawy niezbędnego wyposażenia.

W wyniku inwestycji zmianie ulegnie obszar wejścia głównego – drzwi wejściowe zostaną wymienione na szersze, powiększone o boczne przeszklenia, zlikwidowany zostanie przedsionek, co pozwoli na uwolnienie przestrzeni i łatwiejszy dostęp do kasy i szatni. Likwidacja schodów pozwoli na eliminację bariery architektonicznej i stworzy więcej miejsca w holu dla widzów oczekujących na spektakl. Z poziomu foyer dostępna będzie toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W ramach inwestycji wydzielone zostanie również pomieszczenie dla ochrony, wraz z przeniesieniem centrali przeciwpożarowej. Elementem dominującym w foyer będzie czerwona ściana, znajdująca się na wprost wejścia głównego oraz silnie refleksyjny sufit z młotkowanej stali nierdzewnej. W części foyer znajdującej się na półpiętrze znajdą się siedziska dla oczekujących widzów, dodatkowa ścianka łukowa oddzieli przestrzeń foyer od przestrzeni szatni. Posadzki wykończone będą w jasnym, jednolitym spieku kwarcowym. Zainstalowane zostaną zewnętrzne i wewnętrzne ekrany, na których wyświetlane będą aktualne informacje dla widzów. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie również kieszeń sceniczna.

Planowany termin zakończenia wszystkich prac to kwiecień 2022. Inwestycja finansowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków Gminy Miasta Sopotu oraz Samorządu Województwa Pomorskiego. Łączny koszt inwestycji wynosi 1,86 mln zł. netto.

7473

MODERNIZACJA DUŻEJ SCENY

Ostatnim etapem wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego mającego na celu poprawę jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże w Gdańsku jest modernizacja Dużej Sceny Teatru. Jest to jednocześnie największa, zarówno pod względem wartości, jak i stopnia złożoności, z prowadzonych dotąd przez Teatr inwestycji. 22 lipca 2020 roku podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych - firmą Budimex S.A.

Budynek Dużej Sceny pochodzi z 1967 roku. Wybudowano go w miejscu pochodzącego z 1801 roku Teatru Miejskiego, przebudowanego w latach trzydziestych dwudziestego wieku i zniszczonego pod koniec II Wojny Światowej. Budynek ma formę modernistyczną, z dużymi powierzchniami przeszkleń od strony Targu Węglowego. Od czasu powstania budynek nie doczekał się kompleksowej modernizacji, przeprowadzano w nim jedynie prace remontowe na mniejszą skalę. Z upływem lat infrastruktura uległa naturalnemu zużyciu, co w powiązaniu z postępem technologicznym sprawia, iż obecny stan techniczny obiektu znacząco odbiega od współczesnych standardów i oczekiwań widzów.

W wyniku przedsięwzięcia budynek Dużej Sceny Teatru Wybrzeże już wkrótce stanie się nowoczesnym obiektem, dostosowanym do potrzeb widzów i pozwalającym realizować przedsięwzięcia artystyczne na najwyższym poziomie.

Zakres robót tej największej inwestycji w powojennej historii Teatru obejmuje przebudowę m.in. widowni, foyer, wymianę instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wymianę urządzeń mechaniki sceny i przebudowę frontowej fasady szklanej. Zakończenie przedsięwzięcia i ponowne udostępnienie obiektu dla widzów planowane jest na jesień 2023 roku.

Wartość budżetu wynosi 50,6 mln zł brutto. Inwestycja finansowana jest ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego, Gminy Miasta Gdańska, a także ze środków pochodzących z Pożyczki Miejskiej.

ZABYTKI ODKRYTE W TRAKCIE PRZEBUDOWY BUDYNKU DUŻEJ SCENY 

W trakcie modernizacji budynku Dużej Sceny Teatru Wybrzeże znaleziono niezwykle cenne zabytki m.in. naparstki, monety i fragmenty naczyń.

W Teatrze Wybrzeże kontynuowane są prace rozbiórkowe oraz konstrukcyjne. Podczas prac rozbiórkowych w obrębie sceny odkryto pozostałości fundamentów budynku XIX-wiecznego teatru. Po zgłoszeniu znaleziska do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w drugiej połowie stycznia przystąpiono do wykonywania badań archeologicznych na tym obszarze. W części wschodniej badanego obszaru odsłonięto pozostałości średniowiecznej fosy. Fosa została zasypana pod koniec XVI wieku. W zasypie fosy znaleziono fragmenty naczyń, kafli piecowych, butów, naczyń drewnianych oraz niewielki zbiór zabytków metalowych m.in. naparstków, monet, zamknięć książek i plomb. Zabytki pochodzą z okresu pomiędzy końcem XIV a końcem XVI wieku. Badania będą prowadzone do marca 2021.

64

MALARNIA POWRÓCIŁA

Gruntowna przebudowa tej lubianej sceny zmieniła ją nie do poznania - w zasadzie tylko lokalizacja pozostała ta sama - ale i jej wnętrze, i zaplecze, i wejście, szatnia i foyer są inne. Skalę tych zmian mogą Państwo oceniać osobiście już od pierwszej premiery odmienionej Malarni - ŻYCIA INTYMNEGO JAROSŁAWA, spektaklu bazującego na biografii Jarosława Iwaszkiewicza. 

W 2018 roku w ramach wieloetapowej inwestycji pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” rozpoczęliśmy realizację przedsięwzięcia obejmującego przebudowę Sceny Malarnia. Celem tego etapu była poprawa funkcjonalności obiektu, przystosowanie do współczesnych standardów wystawiania przedstawień, włączenie Sceny Malarnia do całego kompleksu budynków teatru Wybrzeże w Gdańsku, a także adaptacja poddasza na cele użytkowe. W wyniku zakończonej inwestycji znacznie poprawił się stan techniczny Malarni – jest teraz komfortowa, w pełni klimatyzowana i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do Sceny jest zapewniony przez nowoczesne i funkcjonalne foyer, które wraz z zapleczem zlokalizowane jest w sąsiednim, zabytkowym budynku Starej Apteki. Wprowadzone zostały również nowoczesne rozwiązania technologii teatralnej. W efekcie znacznie poprawi się komfort odbioru przedstawień. Obiekt został połączony z pozostałymi budynkami teatralnymi, co zapewni widzom łatwiejszy dostęp do Starej Apteki i Dużej Sceny, a także ułatwi pracę zespołowi teatru. Ponadto, dzięki wykonaniu zupełnie nowej, stalowej konstrukcji dachu, poddasze zostanie wykorzystane na cele użytkowe wraz z zapleczem oraz pomieszczenia techniczne.

Inwestycja została sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego, przy współfinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

APARTAMENTY TEATRALNE SCENY MALARNIA

Serdecznie zapraszamy do korzystania z apartamentów teatralnych mieszczących się nad Sceną Malarnia. Wysoki standard pomieszczeń i niesamowita atmosfera teatru zapewnią Państwu niezapomniane przeżycia. W celu rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny z Firmą BH Properties: 798-288-724.

Wirtualne zwiedzanie apartamentu nr 1 - https://my.matterport.com/show/?m=gSYn7dWj32h
Wirtualne zwiedzanie apartamentu nr 2 - https://my.matterport.com/show/?m=EoA4uocXGcY