Inwestycje

Drodzy widzowie, za nami wydarzenie nadzwyczajne, niezwykle rzadkie, istotne nie tylko dla naszego teatru, ale dla naszego miasta, naszego regionu, naszego kraju, otwarcie nowego obiektu teatralnego, otwarcie nowej sceny na teatralnej mapie Polski i szóstej z kolei sceny Teatru Wybrzeże - Starej Apteki!

Ceremonia otwarcia kameralnej, nowoczesnej, w pełni profesjonalnej i komfortowej sceny odbyła się 18 października. Uświetnili ją licznie zgromadzeni mieszkańcy Trójmiasta, a także znakomici goście, m.in. Marszałek Senatu, Bogdan Borusewicz, Przedstawicielka Unii Europejskiej i Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Anna Modzelewska, Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk oraz Prezydent miasta Gdańska, Paweł Adamowicz.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia reportażu z ceremonii otwarcia. 

Nasza nowa scena teatralna wraz z kameralną widownią i niezbędnym zapleczem powstała w efekcie dostosowywania przestrzeni zabytkowych do współczesnych zadań. Nowoczesne zaplecze i foyer, które w przyszłości służyć będzie także rewitalizowanej właśnie Scenie Malarnia, zlokalizowano w zabytkowym budynku Starej Apteki, natomiast scena wraz z widownią została wkomponowana w przestrzeń pomiędzy ścianą tego historycznego gmachu, a Wielką Zbrojownią. Obiekt jest nowoczesny i komfortowy, w pełni klimatyzowany, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nazwa naszej nowej sceny nawiązuje do nazwy budynku, który powstał tu w 1636 roku, żartobliwie przez Gdańszczan nazwanego Starą Apteką, gdyż wytwarzano tu kamienne piguły, czyli kule armatnie. W roku 1945 budynek został całkowicie zrujnowany. W 1966 roku odbudowano go jako jedno z pomieszczeń gospodarczo-magazynowych przywróconego właśnie Gdańskowi w tradycyjnej lokalizacji Teatru Wybrzeże.

Projekt budowy sceny został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

logo FE Program Regionalny rgb 1urzad marszalkowski wojewodztwa pomorskiegoUE EFRR rgb 1

RYS HISTORYCZNY

Nowe obiekty Teatru Wybrzeże - scena Stara Apteka oraz foyer służące zarówno tej scenie, jak i istniejącej scenie Malarnia, zostały utworzone w miejscu ściśle związanym z historią Gdańska - na terenie średniowiecznych fortyfikacji miejskich. Zabytkowy budynek Starej Apteki oraz fragmenty średniowiecznych murów obronnych zostały wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego, natomiast cały obszar inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej i zlokalizowany jest na obszarze stanowiącym Pomnik Historii.

Jak wykazały badania archeologiczne, najstarszymi elementami, na których powstały obecne budynki Teatru, są pozostałości średniowiecznego sytemu obwarowań miejskich - muru wysokiego, który wykorzystano przy budowie tylnej ściany Starej Apteki i muru niskiego, na którym posadowiono ścianę frontową. W trakcie wykopalisk natrafiono także na pozostałości gotyckiej baszty oraz fosy.

Gotyckie umocnienia powstawały w latach 1343-1380 w celu zabezpieczenia i ochrony miasta od strony zachodniej, zbudowano je dużej cegły średniowiecznej ułożonej w wątku wendyjskim i gotyckim. Odkryte relikty zostały zachowane i wkomponowane w nową funkcję obiektów - we wnętrzu uwidoczniono przekrój przez mur wysoki, na którym widać jego konstrukcję - kamienny fundament i ceglaną ścianę wypełnioną rumoszem. W piwnicy Starej Apteki zachowały się natomiast relikty dawnej baszty. Baszta ta, zwana później Podkołodziejska lub Pod Starą Apteką, była usytuowana pomiędzy Bramą Ludwisarską a basztą Łazienną (potem Wielka Zbrojownia).

Jak wykazały badania archeologiczne była ona budowana etapami, co jest widoczne do dziś. Warto przypomnieć, że baszty były ważnym elementem fortyfikacji i całego systemu obrony miasta. Pierwsze baszty miały plan prostokąta, były minimalnie wysunięte poza linię murów i otwarte od strony miasta. Wznosiły się niewiele ponad linię murów i, podobnie jak mury, również były zwieńczone blankami. Wraz z rozwojem miasta i systemu obronnego, dawne obwarowania miejskie traciły swoje znaczenie i były stopniowo rozbierane lub adaptowane do nowych funkcji. W miejscu dawnych baszt w latach 1601-1609 wybudowano Wielką Zbrojownię, a 30 lat później (w 1636 roku) prochownię. Jak wynika z dokumentów historycznych budynek ten został żartobliwie przez Gdańszczan nazwany Starą Apteką, gdyż wytwarzano tu proch i wszelkiego rodzaju piguły: kule, granaty do armat, kartacze, kule do puszek, łańcuchowe i spiczaste. Dzisiaj nazwa nowej sceny nawiązuje do historycznej nazwy budynku.

Stara Apteka pełniła swoją rolę do końca XVIII wieku. W okresie międzywojennym wewnątrz obiektu założono transformatorownię zasilającą w elektryczność teren Głównego Miasta - z tego powodu doszło do znacznej przebudowy wnętrza. W roku 1945 budynek został całkowicie zrujnowany, w 1966 odbudowano go jako magazyn dla Teatru Wybrzeże. Z okresu przedwojennego zachowały się jedynie zewnętrzne mury, za wyjątkiem ściany szczytowej od strony podwórza, która uległa całkowitemu zniszczeniu podczas działań wojennych i nie została zrekonstruowana. Wnętrze budynku Starej Apteki było wielokrotnie przebudowywane, ściany zewnętrzne wykonane były z cegły z wykorzystaniem elementów kamiennych przy obramowaniach okiennych oraz portalu wejściowym. Szczególnie warto zwrócić uwagę na portal zwieńczony herbem Gdańska przedstawiający niezwykłą alegorię siły prochu. W linii łuku przedstawiono dwa moździerze, do jednego z nich, po lewej stronie, wpada postać z zawiązanymi rękami, natomiast z drugiego, po prawej – wylatuje z rozpostartymi rękami. Autorem tego dzieła jest mistrz gdańskiego cechu murarzy, kamieniarzy i rzeźbiarzy Herman Knust.

Wewnętrzną konstrukcję nośną budynku stanowiły ściany murowane oraz żelbetowe i stalowe słupy, na których opierały się stropy typu Kleina, wykonane jako stalowo-ceramiczne. Układ komunikacyjny między piętrami stanowiły schody żelbetowe, płytowe. Dach był stromy, dwuspadowy, jętkowy, kryty dachówką zakładkową. Od strony podwórza do budynku Starej Apteki przylegał dobudowany w latach 60-tych XX wieku niewielki budynek trafostacji.

Z byłego Przejścia Bramnego zachowało się murowane XVII-wieczne ogrodzenie dziedzińca, które, posadowione na reliktach muru niskiego, stanowi obecnie zewnętrzną ścianę budynku nowej sceny. Warto również zwrócić uwagę na zachowaną południową ścianę nowej sceny będącą historyczną ścianą Wielkiej Zbrojowni.

Na dzisiejszym podwórku, w trakcie ostatnich badań archeologicznych, odkryto również relikty XVII-XIX wiecznych kamienic, które znajdowały się przy ulicy Przymurnej (KL. Scharmachergasse) na tyłach Starej Apteki.

Wszystkie fragmenty murów, do których dokopano się podczas prac archeologicznych i budowlanych zostały odpowiednio zabezpieczone, wyeksponowane i wkomponowane w przestrzenie nowej sceny i zaplecza. W specjalnych gablotach będą również prezentowane wszystkie pozyskane z terenów Teatru Wybrzeże obiekty zabytkowe - użytkowe i militarne, nowożytne świadectwa życia miejskiego.

STARA APTEKA WYRÓŻNIONA W PRESTIŻOWYM KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM!

Z ogromną satysfakcją informujemy, że najnowsza inwestycja Teatru Wybrzeże - adaptacja zabytkowej Starej Apteki na scenę teatralną - zdobyła wyróżnienie w prestiżowym konkursie architektonicznym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ZABYTEK ZADBANY w kategorii ADAPTACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH.

UZASADNIENIE

„Wyróżnienie dla Teatru Wybrzeże za kompleksowe działania adaptacyjne w dawnej prochowni - Starej Aptece - w Gdańsku pozwalające w sposób harmonijny wprowadzić nową funkcję w historyczny układ przestrzenny oraz prace rewaloryzacyjne o wysokiej jakości zarówno w sferze rozpoznania badawczego, jak i wykonawstwa.”

O NAGRODZIE

Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Ocenie podlega jakość i zakres przeprowadzonych prac.

ULICA TEATRALNA OTWARTA

Drodzy widzowie, z ogromną radością informujemy, iż zakończony został właśnie kolejny etap realizowanego przez nas przedsięwzięcia inwestycyjnego - przebudowy ulicy Teatralnej w Gdańsku. Ta wąska, urokliwa uliczka, położona pomiędzy budynkiem Dużej Sceny Teatru, a budynkami scen Malarnia i Stara Apteka jest lubianym przez mieszkańców i turystów skrótem łączącym Targ Węglowy z ulicą św. Ducha. Ulica Teatralna była przez ostatnie lata zamknięta dla przechodniów ze względu na prowadzone w sąsiedztwie prace budowlane związane z budową sceny Stara Apteka, a następnie – modernizację samej ulicy.

Zakres prac obejmował odwodnienie ulicy, przebudowę nawierzchni oraz wykonanie nowego oświetlenia, w tym oświetlenia eksponującego walory zabytkowego budynku Starej Apteki. Podczas prowadzenia prac ziemnych wykonano także izolację fundamentów budynku głównego Teatru na odcinku graniczącym z ulicą. Inwestycja była możliwa dzięki współpracy pomiędzy Teatrem Wybrzeże a Gminą Miasta Gdańska, która sfinansowała większą część prac. Na mocy zawartego porozumienia Teatr Wybrzeże, jako inwestor wiodący, wyłonił wykonawcę robót. Prace wykonywane były od października 2018 do czerwca 2019.

TRWAJĄCE INWESTYCJE TEATRU WYBRZEŻE

Obecnie w Teatrze trwają prace przy realizacji kolejnego etapu inwestycji - modernizacji sceny Malarnia. Z końcem czerwca 2019 ukończony został stan surowy budynku, wykonano m. in. konstrukcje stalowe, wzmocnienie stropu i ścian zewnętrznych, zagospodarowanie przestrzeni poddasza, konstrukcje i pokrycie dachu. W najbliższych miesiącach wykonywane będą prace wykończeniowe i instalacyjne, technologia sceny, a następnie dostawy sprzętu elektroakustycznego, oświetleniowego i pozostałego wyposażenia. Planowany termin ponownego otwarcia zmodernizowanej sceny Malarnia dla publiczności to I kwartał 2020.

Po zakończeniu prac związanych z przebudową sceny Malarnia Teatr Wybrzeże przystąpi do realizacji ostatniego, największego z dotychczasowych etapów przedsięwzięcia – modernizacji budynku Dużej Sceny. W ramach tego zadania wykonana zostanie kompleksowa przebudowa foyer oraz widowni, wraz z instalacją nowoczesnych urządzeń technologii teatralnej i mechaniki sceny. Ponadto, wykonana zostanie przebudowa wejść bocznych do budynku oraz wymiana frontowej fasady szklanej od strony Targu Węglowego, co zdecydowanie poprawi estetykę elewacji budynku. Dzięki tej przebudowie Gdańsk zyska nowoczesną scenę teatralną, komfortową zarówno dla widzów, jak i dla artystów, dającą znacznie szersze możliwości techniczne dla działalności artystycznej niż obecnie. Prace planowane są na lata 2020-2022.

 

 

mkidn 01 cmyk4

Nazwa zadania: PRZEBUDOWA BUDYNKU SCENY MALARNIA TEATRU WYBRZEŻE W GDAŃSKU – ETAP I

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Nazwa programu: Infrastruktura kultury
Całkowita wartość zadania: 1.319.992,50 zł, w tym:
• wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 300.000 zł (22,73%)
• wkład Samorządu Województwa Pomorskiego: 1.019.992,50 zł (77,27%)
Termin realizacji: 1 marca 2018 – 31 grudnia 2018

Przedmiotem zadania jest wykonanie I etapu inwestycji obejmującej przebudowę obiektu Teatru Wybrzeże w Gdańsku – sceny „Malarnia”. Ze względu na stan techniczny budynku (liczne ubytki w połaci dachowej, niska izolacyjność cieplna i akustyczna), a także niedostosowanie do potrzeb działalności teatralnej (utrudnione dojście, brak foyer, niewystarczająca liczba toalet) realizacja zadania jest bardzo potrzebna.

W ramach zadania współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonane zostaną prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe a także roboty związane z wykonaniem konstrukcji stalowej budynku. Zadanie będzie kontynuowane i ukończone w 2019 roku. W wyniku inwestycji budynek zostanie włączony w kompleks budynków Teatru, nastąpi radykalna poprawa warunków prowadzenia działalności artystycznej, zwiększenie dostępu do oferty, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów utrzymania obiektu.

PROJEKTY UNIJNE

Tytuł projektu: „Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych”.

Wartość projektu: 19.978.999 PLN
Wydatki kwalifikowane: 19.599.373 PLN, w tym:
- dofinansowanie UE (EFRR): 11.759.624 PLN
- wkład własny (Samorząd Województwa Pomorskiego): 7.839.749 PLN
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje rewaloryzację i przebudowę obiektów Teatru Wybrzeże - zabytkowej Starej Apteki oraz Przejścia Bramnego wraz z reliktami murów obronnych Głównego Miasta w celu adaptacji na potrzeby nowej sceny teatralnej Stara Apteka. Obiekty objęte projektem zlokalizowane są przy ul. Teatralnej w Gdańsku, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej Dużej Sceny Teatru Wybrzeże. W zabytkowym budynku wykonywany jest szereg prac budowlanych i konserwatorskich umożliwiających przeznaczenie obiektu na foyer nowo powstającej sceny. W przebudowanym Przejściu Bramnym zlokalizowana zostanie scena, widownia a także sala prób i taras widokowy. W ramach Projektu zakupione zostanie także wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej w obiekcie. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzięki realizacji Projektu Teatr Wybrzeże zyska powierzchnię do rozwijania działań związanych z realizacją spektakli i innych wydarzeń kulturalnych, dzięki czemu możliwe będzie wzbogacenie aktualnej oferty Teatru m. in. o spektakle skierowane do turystów zagranicznych. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu nadrzędnego, jakim jest zachowanie zabytkowych obiektów i poprawa estetyki śródmieścia Gdańska, a w konsekwencji zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta i województwa pomorskiego.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: październik 2018. Pierwszą premierę na deskach nowej sceny zaplanowano na listopad 2018.

Logotypy

Tytuł projektu: „„Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże - Dużej Sceny i Sceny Malarnia. Etap I - przygotowanie dokumentacji projektowej" 

Wydatki kwalifikowane: 765 000 PLN, w tym:
- dofinansowanie UE (EFRR): 573 750 PLN
- wkład własny: 191 250 PLN
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 10, Poddziałanie 10.2.2)

Projekt polegał na przygotowaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji pt. „Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże - Dużej Sceny i Sceny Malarnia - wraz z poprawą stanu zabytkowego obiektu Starej Apteki i podniesieniem jakości przestrzeni publicznej na ulicy Teatralnej" planowanej do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach projektu wykonano projekt budowlany, wykonawczy, projekt wnętrz, projekt modernizacji Dużej Sceny wraz z niezbędnymi ekspertyzami. Ostatecznym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże.

Projekt został zrealizowany w okresie 3.03.2014 – 31.12.2015. 

 

Logotyp Pomorskie w UniiLogotyp Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoLogotyp Program Regionalny