Inwestycje

Ostatnim etapem wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego mającego na celu poprawę jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże w Gdańsku jest modernizacja Dużej Sceny Teatru. Jest to jednocześnie największa, zarówno pod względem wartości, jak i stopnia złożoności, z prowadzonych dotąd przez Teatr inwestycji. 22 lipca 2020 roku podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych - firmą Budimex S.A.

Budynek Dużej Sceny pochodzi z 1967 roku. Wybudowano go w miejscu pochodzącego z 1801 roku Teatru Miejskiego, przebudowanego w latach trzydziestych dwudziestego wieku i zniszczonego pod koniec II Wojny Światowej. Budynek ma formę modernistyczną, z dużymi powierzchniami przeszkleń od strony Targu Węglowego. Od czasu powstania budynek nie doczekał się kompleksowej modernizacji, przeprowadzano w nim jedynie prace remontowe na mniejszą skalę. Z upływem lat infrastruktura uległa naturalnemu zużyciu, co w powiązaniu z postępem technologicznym sprawia, iż obecny stan techniczny obiektu znacząco odbiega od współczesnych standardów i oczekiwań widzów.

W wyniku przedsięwzięcia budynek Dużej Sceny Teatru zostanie gruntownie zmodernizowany i wyposażony, w wyniku czego stanie się nowoczesnym obiektem, dostosowanym do potrzeb widzów i pozwalającym realizować przedsięwzięcia artystyczne na najwyższym poziomie.

Zakres robót tej największej inwestycji w powojennej historii Teatru obejmuje przebudowę m.in. widowni, foyer, wymianę instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wymianę urządzeń mechaniki sceny i przebudowę frontowej fasady szklanej. Zakończenie przedsięwzięcia i ponowne udostępnienie obiektu dla widzów planowane jest na początek 2023 roku.

Wartość budżetu wynosi 50,6 mln zł brutto. Inwestycja finansowana jest ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego, Gminy Miasta Gdańska, a także ze środków pochodzących z Pożyczki Miejskiej.

ZABYTKI ODKRYTE W TRAKCIE PRZEBUDOWY BUDYNKU DUŻEJ SCENY 

Z przyjemnością informujemy, że w trakcie modernizacji budynku Dużej Sceny Teatru Wybrzeże znaleziono niezwykle cenne zabytki m.in. naparstki, monety i fragmenty naczyń.

W Teatrze Wybrzeże kontynuowane są prace rozbiórkowe oraz konstrukcyjne. Podczas prac rozbiórkowych w obrębie sceny odkryto pozostałości fundamentów budynku XIX-wiecznego teatru. Po zgłoszeniu znaleziska do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w drugiej połowie stycznia przystąpiono do wykonywania badań archeologicznych na tym obszarze. W części wschodniej badanego obszaru odsłonięto pozostałości średniowiecznej fosy. Fosa została zasypana pod koniec XVI wieku. W zasypie fosy znaleziono fragmenty naczyń, kafli piecowych, butów, naczyń drewnianych oraz niewielki zbiór zabytków metalowych m.in. naparstków, monet, zamknięć książek i plomb. Zabytki pochodzą z okresu pomiędzy końcem XIV a końcem XVI wieku. Badania będą prowadzone do marca 2021.

64

MALARNIA POWRÓCIŁA

Gruntowna przebudowa tej lubianej sceny zmieniła ją nie do poznania - w zasadzie tylko lokalizacja pozostała ta sama - ale i jej wnętrze, i zaplecze, i wejście, szatnia i foyer są inne. Skalę tych zmian mogą Państwo oceniać osobiście już od pierwszej premiery odmienionej Malarni - ŻYCIA INTYMNEGO JAROSŁAWA, spektaklu bazującego na biografii Jarosława Iwaszkiewicza. 

W 2018 roku w ramach wieloetapowej inwestycji pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” rozpoczęliśmy realizację przedsięwzięcia obejmującego przebudowę Sceny Malarnia. Celem tego etapu była poprawa funkcjonalności obiektu, przystosowanie do współczesnych standardów wystawiania przedstawień, włączenie Sceny Malarnia do całego kompleksu budynków teatru Wybrzeże w Gdańsku, a także adaptacja poddasza na cele użytkowe. W wyniku zakończonej inwestycji znacznie poprawił się stan techniczny Malarni – jest teraz komfortowa, w pełni klimatyzowana i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do Sceny jest zapewniony przez nowoczesne i funkcjonalne foyer, które wraz z zapleczem zlokalizowane jest w sąsiednim, zabytkowym budynku Starej Apteki. Wprowadzone zostały również nowoczesne rozwiązania technologii teatralnej. W efekcie znacznie poprawi się komfort odbioru przedstawień. Obiekt został połączony z pozostałymi budynkami teatralnymi, co zapewni widzom łatwiejszy dostęp do Starej Apteki i Dużej Sceny, a także ułatwi pracę zespołowi teatru. Ponadto, dzięki wykonaniu zupełnie nowej, stalowej konstrukcji dachu, poddasze zostanie wykorzystane na cele użytkowe wraz z zapleczem oraz pomieszczenia techniczne.

Inwestycja została sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego, przy współfinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

APARTAMENTY TEATRALNE SCENY MALARNIA

Serdecznie zapraszamy do korzystania z apartamentów teatralnych mieszczących się nad Sceną Malarnia. Wysoki standard pomieszczeń i niesamowita atmosfera teatru zapewnią Państwu niezapomniane przeżycia. W celu rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny z Firmą BH Properties: 798-288-724.

Wirtualne zwiedzanie apartamentu nr 1 - https://my.matterport.com/show/?m=gSYn7dWj32h
Wirtualne zwiedzanie apartamentu nr 2 - https://my.matterport.com/show/?m=EoA4uocXGcY

TEATR WYBRZEŻE - MODERNIZACJA BUDYNKU SCENY KAMERALNEJ IM. JOANNY BOGACKIEJ W SOPOCIE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Nazwa programu: Infrastruktura kultury

Całkowita wartość zadania: 343.090,33 zł, w tym:
wkład Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: 300.000 zł (87,32%)
wkład własny: 43.580,33 zł (12,68%)

Termin realizacji: 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020

Zadanie stanowi I etap przedsięwzięcia mającego na celu poprawę funkcjonalności i lepsze dostosowanie obiektu do potrzeb widzów. Głównym celem modernizacji Sceny Kameralnej im. Joanny Bogackiej w Sopocie jest bardziej efektywne wykorzystanie powierzchni, a także likwidacja barier architektonicznych i poprawa dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez zmianę podziału funkcjonalnego pomieszczeń, likwidację nieczynnej kawiarni i przeznaczenie uwolnionej przestrzeni na potrzeby foyer, a także budowę toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz likwidację schodów prowadzących z foyer na widownię. Ponadto, wydzielone zostanie pomieszczenie dla ochrony, wraz z przeniesieniem istniejącej centrali p.poż., co podniesie parametry bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Zlikwidowane zostanie zaplecze gastronomiczne poprzez demontaż zabudowy barowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a uwolnione miejsce powiększy przestrzeń otwartego foyer, z siedzeniami i stolikami. W ramach etapu I wykonane zostaną niezbędne prace rozbiórkowe oraz konstrukcyjne. W wyniku zadania znacząco poprawi się dostępność oraz komfort odbioru oferty artystycznej i kulturalnej. Ponadto, Scena Kameralna zyska dodatkową przestrzeń, co pozwoli na zwiększenie liczby prowadzonych warsztatów teatralnych oraz wprowadzenie dodatkowej oferty kulturalnej.

mkidn 01 cmyk14