Inwestycje

Ostatnim etapem wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego mającego na celu poprawę jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże w Gdańsku będzie modernizacja Dużej Sceny Teatru. Będzie to jednocześnie największa, zarówno pod względem wartości, jak i stopnia złożoności, z prowadzonych dotąd przez Teatr inwestycji. 22 lipca 2020 roku podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych - firmą Budimex S.A.

Budynek Dużej Sceny pochodzi z 1967 roku. Wybudowano go w miejscu pochodzącego z 1801 roku Teatru Miejskiego, przebudowanego w latach trzydziestych dwudziestego wieku i zniszczonego pod koniec II Wojny Światowej. Budynek ma formę modernistyczną, z dużymi powierzchniami przeszkleń od strony Targu Węglowego. Od czasu powstania budynek nie doczekał się kompleksowej modernizacji, przeprowadzano w nim jedynie prace remontowe na mniejszą skalę. Z upływem lat infrastruktura uległa naturalnemu zużyciu, co w powiązaniu z postępem technologicznym sprawia, iż obecny stan techniczny obiektu znacząco odbiega od współczesnych standardów i oczekiwań widzów.

W wyniku przedsięwzięcia budynek Dużej Sceny Teatru zostanie gruntownie zmodernizowany i wyposażony, w wyniku czego stanie się prawdziwie nowoczesnym obiektem, dostosowanym do potrzeb widzów i pozwalającym realizować przedsięwzięcia artystyczne na najwyższym poziomie.

Zakres robót obejmuje gruntowną modernizację budynku - przebudowę widowni oraz foyer, wymianę instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wymianę urządzeń mechaniki sceny, przebudowę frontowej fasady szklanej a także pozostałe niezbędne prace budowlane (przebudowa piwnic, wejść bocznych, pomieszczeń pomocniczych). Zgodnie z umową prace budowlane wykonywane będą przez 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Po ich zakończeniu obiekt, w ramach odrębnych zamówień, zostanie wyposażony w odpowiedni sprzęt do prowadzenia działalności artystycznej w tym urządzenia systemu elektroakustyki i oświetlenia scenicznego a także fotele teatralne. Zakończenie przedsięwzięcia i ponowne udostępnienie obiektu dla widzów planowane jest na koniec 2022 roku.

Wartość kontraktu wynosi 42,1 mln zł brutto. Inwestycja finansowana jest ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego, Gminy Miasta Gdańska, a także ze środków pochodzących z Pożyczki Miejskiej.

MALARNIA POWRÓCIŁA

Gruntowna przebudowa tej lubianej sceny zmieniła ją nie do poznania - w zasadzie tylko lokalizacja pozostała ta sama - ale i jej wnętrze, i zaplecze, i wejście, szatnia i foyer są inne. Skalę tych zmian mogą Państwo oceniać osobiście już od pierwszej premiery odmienionej Malarni - ŻYCIA INTYMNEGO JAROSŁAWA, spektaklu bazującego na biografii Jarosława Iwaszkiewicza. 

W 2018 roku w ramach wieloetapowej inwestycji pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku” rozpoczęliśmy realizację przedsięwzięcia obejmującego przebudowę Sceny Malarnia. Celem tego etapu była poprawa funkcjonalności obiektu, przystosowanie do współczesnych standardów wystawiania przedstawień, włączenie Sceny Malarnia do całego kompleksu budynków teatru Wybrzeże w Gdańsku, a także adaptacja poddasza na cele użytkowe. W wyniku zakończonej inwestycji znacznie poprawił się stan techniczny Malarni – jest teraz komfortowa, w pełni klimatyzowana i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do Sceny jest zapewniony przez nowoczesne i funkcjonalne foyer, które wraz z zapleczem zlokalizowane jest w sąsiednim, zabytkowym budynku Starej Apteki. Wprowadzone zostały również nowoczesne rozwiązania technologii teatralnej. W efekcie znacznie poprawi się komfort odbioru przedstawień. Obiekt został połączony z pozostałymi budynkami teatralnymi, co zapewni widzom łatwiejszy dostęp do Starej Apteki i Dużej Sceny, a także ułatwi pracę zespołowi teatru. Ponadto, dzięki wykonaniu zupełnie nowej, stalowej konstrukcji dachu, poddasze zostanie wykorzystane na cele użytkowe wraz z zapleczem oraz pomieszczenia techniczne.

Inwestycja została sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego, przy współfinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

APARTAMENTY TEATRALNE SCENY MALARNIA

Serdecznie zapraszamy do korzystania z apartamentów teatralnych mieszczących się nad Sceną Malarnia. Wysoki standard pomieszczeń i niesamowita atmosfera teatru zapewnią Państwu niezapomniane przeżycia. W celu rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny z Firmą BH Properties: 798-288-724.

Wirtualne zwiedzanie apartamentu nr 1 - https://my.matterport.com/show/?m=gSYn7dWj32h
Wirtualne zwiedzanie apartamentu nr 2 - https://my.matterport.com/show/?m=EoA4uocXGcY