Maria Mielnikow-Krawczyk

Absolwentka PWSFTviT w Łodzi. W latach 1979 - 1986 aktorka Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Od 1986 roku aktorka Teatru Wybrzeże. W 2009 roku uhonorowana przez Ministerstwo Kultury  odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej".