Mirosław Krawczyk

Od 1986 roku aktor Teatru Wybrzeże.

„W młodości nie chciał, by przylgnęła do niego łatka amanta, wolał role charakterystyczne, barwne, czasem trudne do sklasyfikowania. Po studiach w krakowskiej PWST trafił do Teatru Śląskiego w Katowicach, dla kina odkrył go Janusz Kidawa. Wybrzeże to jego drugi teatralny adres, niedługo miną cztery dekady, odkąd należy do zespołu. Zagrał w tym czasie wiele ról, któregoś dnia podczas pierwszego aktu MARAT/SADE’A dostał rozległego zawału. Koledzy dograli go do końca bez niego, zapamiętał, że gdy był wieziony na noszach do mkaretki obok biegł dyrektor Krzysztof Nazar, pytając, czy będzie w stanie jutro grać. Z aktorstwa nie robi jednak wielkiej sprawy. Pytany, jak to jest wcielać się w kobietę w BABIE CHANEL – grał tam Tamarę Iwanowną, lat siedemdziesiąt, wyjątkowo wredną babę – nie dorabiał ideologii. Wystarczy się umalować i wyjść na scenę – powiedział. Cały czas zaskakuje – ostatnio dziecięcą rolą w POWARKIWANIACH DROGI MLECZNEJ. Choć to jego Dziecko Chore na Raka to w istocie nie dziecko. Jak już powiedzieliśmy – to jest artysta, który nie znosi jakichkolwiek etykietek.”

Jacek Wakar, album TWARZE WYBRZEŻA